Gospelkoor Jizrahja

Praiseavond vrijdag 29 juni

Praiseavond vrijdag 29 juni

On May 17, 2012, Posted by , In Nieuws, With Comments Off on Praiseavond vrijdag 29 juni

Praiseavond worden wie je bent, Gospelkoor JizrahjaOp vrijdag 29 juni zijn we van plan een praisavond te organiseren.

Vanaf 20:00 maken we er in de Maranathakerk een groot feest voor God van.
Het thema van de avond is: Worden wie je bent.

We zullen vooral met elkaar gaan zingen waarbij bekende en nieuwe liederen op het programma staan. Natuurlijk zullen we ook als koor enkele luisterliederen voor u zingen zodat u een moment heeft om op adem te komen.

De toegang is vrij en we houden een collecte voor een goed doel.

Locatie Maranathakerk
Van Lenneplaan 97, Groningen.
Zaal open: vanaf 19:30.

De opbrengst van de collecte:

Het doel waar we de opbrengst van de collecte naar toe gaat, is het werk dat Frans van Aken voor de sporttak van Agapè; Athletes in Action (AIA) mag doen.

AIA helpt kerken en jongeren de Grote Opdracht te vervullen door middel van sport. AIA doet dit vanuit een diepe bewogenheid voor mensen, in volkomen afhankelijkheid van God en gelovend dat Hij het onmogelijke kan doen.

De Grote Opdracht is te vinden in de woorden van Jezus in Matteüs 28:18-20: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

Volgens ons past het werk van Frans prachtig in het thema van de avond.

Frans werkt onder tieners in de stad Groningen en heeft ervaren dat het in contact komen via sport met mensen die God en Jezus nog niet kennen heel goed werkt. Verschillende jongeren hebben kennisgemaakt met AIA en door het werk van AIA met het evangelie.

Omdat AIA van giften afhankelijk is wordt Frans zijn salaris ook via giften gefinancierd. Wij vinden het geweldig dat we de opbrengst van de collecte voor hem kunnen besteden zodat hij zijn werk kan blijven doen, dit is echter éénmalig. Tijdens de praiseavond zal er in de pauze een powerpoint op de beamer getoond worden waardoor u meer van het werk van AIA kunt zien. Wilt u Frans structureel ondersteunen dan kunt u een maandelijkse gift overmaken naar giro: 1021474 of bankrekening 48.36.38.846 t.n.v. st. Agapè, Doorn o.v.v. F.J. van Aken code 309.

 

Comments are closed.
Instagram