Gospelkoor Jizrahja

Het koor

Home »  Welkom »  Het koor

Gospelkoor Jizrahja heeft haar basis in Groningen met leden uit diverse kerkgenootschappen en uit diverse woonplaatsen. Het koor werd in 1975 opgericht en kreeg toen de naam Jizrahja. In Nehemia 12 wordt de inwijding van de herbouwde stadsmuur van Jeruzalem beschreven: Het volk Israël is teruggekeerd uit de gevangenschap in Babylonië en heeft Jeruzalem mogen herbouwen. Als teken dat God weer bij hen wil zijn en hen beschermt, wordt de muur om Jeruzalem herbouwd. Bij het inwijdingsfeest lopen twee koren in verschillende richting zingend over de muur.  Wanneer de beide koren bij elkaar komen, zingen ze samen een lied. Dit gebeurt onder leiding van de dirigent Jizrahja.

De letterlijke betekenis van Jizrahja is: De Heer verlicht of De Heer doet stralen. Dat is geweldig: God wil Zijn licht laten schijnen in deze wereld. Hij doet het werk en gebruikt daar gewone mensen bij. Wij willen, net als het koor in Nehemia 12, Gods licht laten zien. Onze doelstelling is om anderen te laten delen in de blijde boodschap van God. Dat doen we door onze zang en muziek. Dat we hiermee mensen raken, merken we aan de vele reacties die we ontvangen na optredens en concerten.