Gospelkoor Jizrahja

Niet voor Niets

Home »  CD’s »  Niet voor Niets

Niet voor Niets was een project van Gospelkoor Jizrahja.

Het koor werd in 1975 opgericht en kreeg toen de naam Jizrahja. In onze statuten staat onze doelstelling: anderen laten delen in de blijde boodschap van God door middel van zang en muziek. Dat doet jizrahja door te zingen voor publiek, naar elkaar door repetities en gesprekken en door het uitbrengen van geluidsdragers.

nietvoornietsToen één van onze bestuursleden in 2002 de statuten op actualiteit doornam, ontstond het idee voor Niet voor Niets. Het verkopen van geluidsdragers is nog steeds een drempel om anderen te laten delen. Waarom dan niet een cd maken en die weggeven.

Langzaam kreeg het idee vorm en werd het een plan: Jizrahja gaat een cd uitbrengen, dat moet het beste zijn dat we ons kunnen veroorloven, we gaan 10.000 cd’s maken en die door mensen en kerken om ons heen laten weggeven. Met als doel om vanuit een persoonlijke relatie met de ontvanger te kunnen spreken over die persoonlijke relatie die de schenker van de cd met God heeft.

Iedereen die een cd kreeg om weg te geven kon deze cd als persoonlijk cadeau aan iemand in zijn of haar eigen omgeving geven.

Vaak is het moeilijk om een goed gesprek over je persoonlijke relatie met je redder te voeren. Vaak verzand een gesprek over geloof in een discussie en gaat het niet meer over een relatie maar over een religie. Onze cd is bedoeld om weg te geven om zo op een andere manier in gesprek te raken. Over muziek, over emotie, over smaak en over de beweegredenen van een klein koor om zomaar 25.000 euro te investeren in een cd; bedoeld voor mensen die ze niet eens zelf kennen. Wij hopen hiermee gesprekken over de persoonlijke relatie met God en Jezus mogelijk te maken.

Het project Niet voor Niets is beeindigd. In 2002 starten we met een idee. Drie jaar later waren we zo ver dat we onze dromen waar wilden gaan maken en in 2006 stonden we in één van de beste studio’s van Nederland. In 2007 werden er twee grote pallets met cd’s afgeleverd en mochten we beginnen om de cd’s weg te laten geven. Heel veel kerken, personen en organisaties hebben onze cd mogen gebruiken om als ‘haakje’ te dienen om in gesprek te gaan. In nauwelijks twee en een half jaar tijd zijn er 10.000 cd’s persoonlijk uitgedeeld.

  • Wij zijn dankbaar dat we een God hebben die wilde ideeën in onze gedachten plant.
  • We zijn ook dankbaar dat diezelfde God ons gaven en talenten heeft gegeven om zo’n project te voor te bereiden, te organiseren, fondsen te werven, cd’s te produceren, hulp uit allerlei hoeken te enthousiasmeren en om natuurlijk te dirigeren, zingen en musiceren.
  • We zijn dankbaar voor het geloof dat Hij ons geeft; dat we grote dingen in Zijn naam kunnen realiseren.
  • We bidden voor iedereen die een cd heeft ontvangen, we hopen dat die mensen ook een persoonlijke relatie met God en jezus wensen. Van God zal het in ieder geval niet afhangen.